BIQpin

BIQpin


Administratorem danych osobowych podanych, w związku z założeniem Konta jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Podane dane osobowe będą przetwarzane przede wszystkim celu rejestracji i obsługi konta.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie i naszej Polityce Prywatności